Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİYAT İSTİKRARI NEDİR?


Para politikasının uzun dönemli temel amaçlarına (büyüme ve istihdam) yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder.

İngilizcesi; Price Stability