Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİYAT ÖNCELİĞİ KURALI NEDİR?


Borsaya intikal ettirilen emirler karşılanırken, daha düşük fiyatlı satım emirleri daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden, daha yüksek fiyatlı alım emirleri daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır.

İngilizce; Priority Of Price Rule