Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİYATLAR GENEL SEVİYESİ NEDİR?


Bütün önemli maddeler piyasa rayiçlerinin indekslerle ifade edilen ortalama ve tartılı büyüklüğüdür. Paranın satınalma gücü fiyatlar genel seviyesiyle ölçülür. (F. Ergin)

Almancası : allgemeines Preisniveau.
Fransızcası : niveau général des prix.
İngilizcesi : general level of prices.