Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİZİKİ SAYIM NEDİR?


Eldeki malzemenin miktar veya değerinin fiilen sayılmak suretiyle tayini. Bu şekilde saptanmış miktar. Bu şekilde sayımı yapılmış her malzeme kaleminin miktarını ve bazı hallerde de maliyet fiyatını ve diğer kıymetlerini gösterir liste.