Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

F.O.B VESSEL NEDİR?


Satıcının mallarını denizaşırı gidecek gemilere tesmim edilinceye kadar doğacak bilimum masraflarını karşılayacak bir fiyat teklif etmek suretiyle satış yapması.