Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FOB NEDİR?


Geminin güvertesine kadar manasına gelen İngilizce free on board ibaresini oluşturan üç kelimenin ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu terim deniz yoluyla yapılan satışlarda kullanılır ve yükleme limanındaki gemiye kadar yapılan nakliye vesair masrafların malın satış bedeli içinde olduğunu ifade eder. Bu bakımdan fob satışda navlun ve sigorta masrafları alıcıya aittir. Türk Ticaret Kanununun 1138 inci maddesi gereğince; yükleme limanı zikrolunarak fob satılan malların satıcı tarafından sözleşme şartları dairesinde ve bunlar yoksa yükleme yerindeki davranışlarıyla belirlenen suret ve zamanda ve ambalaj içinde alıcı tarafından tayin olunarak gemide teslim edilmesi lazımdır. Fob satılan malların geminin korkulukları fiilen geçtiği andan itibaren hasarı alıcıya aittir. (Bk; CİF, CF).