Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FONKSİYONEL BÜTÇE NEDİR?


Kamu harcamalarının devletçe görülen faaliyet nevilerine bölünmesinden ortaya çıkan bütçe türüdür. Eğitim, sağlık, milli savunma. iktisadi kalkınma, sosyal güvenlik gibi. Bu tür bütçe ile devletin, her faaliyet nev'i, yani ka­nunla belirlenmiş hizmet ve görevlerinin görülmesi için yapmayı öngördüğü masrafın miktarı tespit edilmiş olur. Fonksiyonel bütçede önemli olan devletin gördüğü faaliyetler yaptığı hizmet ve görevlerdir. Bunların hangi siyasi - idari birim tarafından yapıldığı önemli değildir. Zira bu bütçede esas olan, siyasi - idari birimlerin ödenekleri yerine, «hizmet - fonksi­yon maliyetinin» tespitidir. Türkiye'de, siyasi birimlere göre tanzim edilen «idari bütçe» yanında «bütçe gerekçesi» içinde de fonksiyonel bütçe tertip edilmektedir. Böylece yasama organına, devlet hizmetlerinin maliyeti hakkında fikir sahibi olma imkanı verilmektedir.

Almancası : funktionaler Haushalt.
Fransızcası : budget fonctionnel.
İngilizcesi : lunctional budget.
(Bk; Bütçe türleri, idari bütçe, program bütçe).