Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FONLAR NEDİR?


İlki kaynak anlamında, diğeri de herhangi bir genel amaç için ayırt edilen para ile bu amaç için harcanacak varlıkların toplamı anlamında iki şekide algılanır işletmeler dikkate alındığında, pasifler içinde yer atar, fonlar, " Bir kuruluşun tüm mali kaynaklarının" göstergesidir. İşletme Fonu yıllık karla birlikte, o yılki amortisman giderlerinin, tükenme paylarının ve itfa payının toplamına eşittir. İkinci anlamıyla fon, gönüllü faaliyetler ya da bir sözleşmenin yükümlülükleri sonucunda oluşturulur. Toptan ödemelerle kurulabilecek fonların yanı sıra, belli vadelerde para yatırılan fonlar da vardır. Emeklilik fonları, yangın fonları vs...