Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FORD (Henry) NEDİR?


İmalat ve montaj sanayiinde bir devrimi gerçekleştirmiş iş adamıdır.

 

1863 - 1947 yılları arasında yaşamıştır. Bir tamir atölyesinde çırak olarak hayatını kazanmaya başlamıştır. Edison Kumpanyasında beş yıl çalışmıştır. 1892 de ilk otomobilini tamamlayınca oradan ayrılarak Dodge Kardeşler ve Jamet Couzens ile beraber bir ortaklık kurmuştur. Ancak ortaklar ile anlaşamamış ve imalata tek başına devam et­miştir.

Maliyetleri düşürmek, ham madde kaynaklarını kontrol altına talmak, yeni bir imalat organizasyonu kurmak, en geniş müşteri kitlesine hitap edecek otomobil modelini bulmak ve ilk geniş bayi sistemini vücude getirmek suretile otomobil sana­yiinin başdöndürücü hızla büyümesine öncelik etmiştir.

Ford'un kişisel özelliklerini şu noktalarda toplamak mümkündür:

Sıfırdan başlayarak piyasa liderliğine şahsi gayretiyle yükselmiş girşimci tipine örnektir.

Rasyonalizasyon prensiplerini imalat ve montaj sanayiine sokmuştur. Taylorizm'i geniş çapta uygulamıştır. Rakipleri ve diğer iş kollarındaki firmalar, teknik yenilikleri onun izinde uygulamışlardır. Yirminci Yüzyıl başlangıcının en büyük sanayi organizatörüdür.

Ham madde kaynaklarından dağıtım sistemine kadar, başlıca faaliyet kademelerini kontrolüne alarak, dikine toplanma alanında çığır açmıştır.

En düşük ücretin'en avantajlı emek maliyetini sağlamadığını isbat etmiştir. Sürümü genişleterek, ücretleri artırarak ve prodüktiviteyi yükselterek maliyetlerin ne derece ucuzlatılabileceğini göstermiştir. Amerika'da firmaların yüksek ücret politikalarına öncü olmuştur.

İşçi refahını artırmak üzere büyük gayretler harcamış olmakla beraber, sendikacılık hareketine karşı koymuştur. 1941 yılına kadar, fabrikalarına sendikacı sokmamıştır.

İşini pederşahı zihniyetle idare etmiştir.

Kendi hayatı, Endüstrinin Dünü ve Yarını ve Edison hakkında kitaplar yazmıştır.

Geniş bir sosyal faaliyeti vardı. Detroit'de Henry Ford hastahanesini ve Amerika'nın ilk günlerindeki hayat şartlarını canlandıran Greenfield Village müzesini kurmuştur.

Ford Vakfı, kültür hizmetlerile tanınmış sayılı büyük tesisler arasındadır.

Amerika'nın altın-dolar çağında yetişmiş son milyarderidir.

(F. Ergin)

(Bk; Taylorizm, rasyonalizasyon, Ford Motor- Companie, Ford Vakfı).