Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FORD VAKFI NEDİR?


1936 yılında otomobil fabrikaları sahibi Henry Ford ve oğlu Edsel tarafından kurulmuş, kar amacı gütmeyen özel bir tesistir. Fon kaynakları esas itibariyle kurucular tarafından bağışlanmış hisse senetleri ve diğer malların gelirlerinden oluşur ve bütün dünya'da eğitim ve bilimin geliştirilmesi amacıyla kullanılır. 1950 de Vakıf statüsü değiştirilerek faaliyet alanı genişletilmiştir. 1968 sonunda bütün dünyada bu amaçlarla yapılmış vakıf bağışlarının toplamı ve aynı tarih itibariyle vakıf varlıklarının değeri, üç milyar doları aşmıştır. Hayırsever bir kuruluş olarak, statü hükümleriyle vakfın, ticari dini ve siyasi alanda faaliyet göstermesi ve başka herhangi bir ilişki kurması yasaklanmıştır. Vakıf A. B. D. hükümetine veya Ford Motor Şirketi'ne bağlı değildir. Bu özelliği ile vakıf, eğitim, iş ve kamu hizmeti alanlarında ün yapmış 15 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. 1963-1968 yılları arasındaki 5 yıl boyunca yılda ortalama 250 milyon dolara ulaşmış olan vakıf bağışlarının çoğu A. B. D.'de kullanılmıştır.

Almancası : Ford - Stiftung.
Fransızcası : Fondation Ford.
İngilizcesi : Ford Foundation.