Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FORWARD RATE (VADELİ KUR) NEDİR?


Uluslararası termino­lojide kambiyo piyasasındaki vadeli kur uygulamasına forward rate ismi verilir. Alım ve satımlarda iki gün ihbarlı, yedi gün, yedi gün iharlı bir aylık, üç aylık, altı aylık, dokuz aylık ve yıllık olarak dövizin fiyatı belirlenir. Forward işleminde dövizin fiyatı alım-satım anındaki kurdur. Ödeme işe vade tarihini izleyen gün yapılır. Vade tarihlerinin her biri için arz ve talep eğrileri ayrı ayrıdır. Bir dövizin vadeli kuru, vadesiz fiyatın altında olduğu için iskontoludur. Vadeli kuru, vadesiz piyasa fiyatı üzerinde olan dövizler, primlidirler. Vadeli piyasada alıcı ya da satıcının, taahhütlerini yerine getirmemelerine "Hammared" adı verilir.