Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FRANSIZ ALTINLARI NEDİR?


Başlıcalarının adları ve tedavül ettikleri çağlar aşağıda gösterilmiştir.

12 inci Yüzyıl   

Denier a écu,

Florin a angel.

13 üncü Yüzyıl

Agnel .

14 üncü Yüzyıl

Agnel,

Chaise.

Ecu,

Masse,

Franc.

Ange,

Double,

Angelot.

15 inci Yüzyıl

Ecu,

Agnel.

16 ncı Yüzyıl 

Ecu,

Herır

17 nci Yüzyıl 

Louis,

Lys.

18 inci Yüzyıl 

Louis.

19 uncu Yüzyıl 

Napolyon,

Louis,

Horozlu.

(F. Ergin)

Almancası : französische Goldmiinze.

Fransızcası : monnaies d'or françaises.

İngilizcesi : French gold coinş.