Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FRANSIZ LİBERAL MEKTEBİ NEDİR?


Ekonomi doktrinleri tarihinde Liberalizmin üç mektebi Fizyokrasi. Klasik Mektep ve Fransız Liberal Mektebidir. Fransız Liberal Mektebi, ekserisi Fransız olan, iyimser mektep ismiylede anılıp, görüşü içtimai hayatta nizamın mevcudiyeti, ilahi kanunların hayırlı oldukları, fertlerin çıkarları arasında ahenk olduğu fikirdir.