Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FRANSIZ MERKANTALİZMİ NEDİR?


Memlekete altını sanayileştirme yoluyla çekme amacını güden merkantalizm sistemidir. Sanayici merkantalizm veya Colbertizm de denmiştir.