Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FRANSIZ MERKANTİLİZMİ NEDİR?


Sınai imalatı geliştirmek suretiyle ihracat hacminin büyütülmesini ve ithalattan tasarruf sağlanmasını hedef tutmuştur. Bu sistemin diğer bir adı, Sınai Merkantalizm'dir. Fransa, Merkantilizm çağında ne deniz ticaretinden ve ne de sömürgecilikten fazla bir menfaat elde edebilmiştir. 17. Yüzyılın Fransız devlet adamları, Sınai Merkantilizm sayesinde altın ve gümüş stoklarını zenginleştirebileceklerini düşün­müşlerdir. Sınai Merkantilizm politikasının en büyük ismi, Colbert'dir. Bu nedenle, Fransız Merkantilizmi­ne Kolbertizm denildiği de olmuştur. Colbert zamanında, bütün sanat ve imalat kollarının faaliyet şartları kararnamelerle en ufak teferruatına kadar düzenlenmiştir. Bazı yazarların esprili bir ifade ile belirttikleri gibi Colbert, yağmurdarı başka herşeyi tüzüklerle idareye kalkışmıştır. Devletin iktisadi hayata ilkel aletlerle bu derece müdahale etmesi şekilperestliğe, bürokrasiye ve gelenekçiliğe yol açmıştır.

Almancası : Colbertismus; wirtschaftlicher Absolutismus.
Fransızcası : Mercantilisme industriel. Mercan- Tilisme français. Colbertisme.
İngilizcesi : Industrial Mercantilism. Colber- tism.
(Bk: Colbert, Merkantilizm, Ticari Merkantilizm, Bülyonizm).