Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FRIEDMAN (Milton) NEDİR?


Amerika'nın tanınmış iktisatçılarındandır. 1912 doğumludur. Chicago Üniversitesindeki çalışmalariyle tanınmıştır. Dünya çapında şöhreti vardır. Amerika maliyesine müşavirlik etmiştir. Para siyasetinde fikirleri etkili olmuştur. Nixon Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Amerikanın iktisat siyasetini şekillendirmeye hizmet edenler arasında önemli bir yer almıştır. İktisadi terakki ve tüketim konularında tahlilleri vardır. Para meselelerinde; fikirleri büyük ağırlık taşıyan bir otoritedir. Irving Fisher'in çizdiği yönü izleyen bir iktisatçıdır. Chicago Ekolü'nün 1 No. lu temsilcisi durumunu elde etmiştir. Piyasa ekonomisinin en kuvvetli savunucularındandır. Ancak iktisadi girişimin ilerlemesi rolüne bağlayan Schumpeter'le aynı kanaatte değildir. Modern iş adamının yeteri kadar girişken olmamasını, rekabetten korkmasını, devlet himayesine sığınma çarelerini aramasını ve piyasayı kartelleştirmesini eleştirmektedir. Ona göre, özel sektör düzeni, iş adamına keyfinin istediğini yapmak fırsatı hazırlayan bir rejim olmamalıdır. Rekabet koşulları muhafaza edilmeli ve monopol eğilimleri önlenmelidir. Altın fiyatlarının serbest bırakılmasını istemiş ve fleksibl kambiyo kurları uygulanmasını tavsiye etmiştir. Friedman'a göre, piyasa dengesini yalnız moneter tedbirlerle sağlamak mümkündür. Keynes'in fiskal politikasını tasvip etmemektedir. Keynes sistemini bu açıdan şiddetle tenkit etmiştir. Vergileri ağırlaştırmak suretiyle enflasyonun önleneceğini düşünen meslekdaşlarıııdan ayrılmış ve 1970 yılında yapılan müşahedeler, görüşlerinde haklı olduğunu göstermiştir. % 14 ile % 70 arasındaki gelir vergisi oranlarını window dressing olarak nitelendirmiştir. İlerleyen yüksek gelir vergisi oranlarının ilmi gerçeklere değil, politik demagojiye dayandığını düşünmüştür. Gelir vergisine tek ve nisbi bir oran uygulanmasını istemiştir. (Bk; Friedman - Savage hipotezi, Irving Fisher, Miktar Teorisi).