Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FRİKSİYONEL İŞSİZLİK NEDİR?


Bir ülkede emek arzı ile emek talebi arasındaki geçici uyamamanın sebep olduğu bir işsizlik çeşididir. Bilindiği gibi işsizliğin en önemli sebebi, emek talebinin emek arzını karşılayamamasıdır. Ancak farazi olarak bir ülkede emek arzı ile emek talebi arasında tam bir denge mevcut olsa hatta emek talebi emek arzına nazaran fazla bulunsa dahi, işsizliği mutlak şekilde sıfıra indirmek mümkün değildir. Bunun sebebi işçilerin kısa vadeli yer değiştirmeleri veya daha iyi bir iş aramalarıdır. Emeğin dikey veya yatay oynaklığı, işletmelerde işçi devri friksiyonei işsizliğin belli başlı sebebini teşkil etmektedirler. Tamamen önlenmesi söz konusu olmayan friksiyonel (arızi) işsizlerin işgücü içindeki oranının %3’ü bulması iktisatçılar tarafından genellikle normal karşılanmaktadır. Daha yüksek bir oran o ülkede muhtemelen işçi devrinin çok yüksek olduğunu gösterecektir. Arızi işsizliği normal sınırlar içinde tutabifmek için çeşitli tedbirlere başvurmak mümkündür. Bunların başında iş piyasasını mümkün olduğu kadar şeffaf hale getirmek, iş arıyanlarla işçi arıyanları en kısa zamanda ve her ikisinin isteklerine en uygun şekilde karşılaştırmaktır. Bunun için geniş teşkilata sahip resmi iş ve işçi bulma kurumlarına ihtiyaç bulunduğu şüphesizdir. Resmi teşkilatın gerekli bilgileri taraflara vermesi gerektiğinde mesleki eğitim, mesleğe yöneltme gibi uzun vadeli ve köklü işsizliği azaltması mümkündür. Diğer taraftan işsizlik sigortasının uygulanmasının da friksiyonel işsizliğin miktarına tesir ettiği şüphesizdir. Kısa süreli işsizlik hallerinde dahi sigortadan ödenek alan işçinin sık sık iş değiştirmesi mümkündür. Bu sebeple birçok ülkede işsizlik sigortasından yararlanma işsizliğin belirli bir süre devam etmesinden sonra başlamaktadır. Almancası : friktionale Arbeitslosigkeit. Fransızcası : chömage frictionnel. İngilizcesi : frictional unemploymenı. (Bk; mevsimlik işsizlik, konjonktürel işsizlik, gizli işsizlik, teknolojik işsizlik).