Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FUARLAR NEDİR?


Eskiden herhangi bir toplu eğlence, ya da festival anlamında kullanılan bu terim, sonradan ticari malların toplu olarak teşhir ya da trampa edildiği toplu alış-veriş merkez, ya da pazarlarını ifade etmek üzere kullanılmıştır. Zamanımızda iyi bir organizasyon içinde tatillere rastlatılması suretiyle, fuarlardan önemli bir pazarlama usulü olarak yararlanılmaktadır. Fuarlarda mallarını teşhir eden işletmeler, mamullerini müstakbel alıcılara daha iyi anlatmak imkanını kazanmakta ve bu vasıta ile müşterilerinden gelen talepleri artırmak hedefini gütmektedirler. Malların tanıtılması sırasında ziyaretçiler için düzenlenen eğlenceler, fuarların çekiciliğini artırmakta, böylece çok sayıda ziyaretçi, toplu olarak teşhir edilen çeşitli mamuller arasında karşılaştırmalar yapmak fırsatını bulmaktadır. Eski zamanlardaki panayırlar, pazarlar, festivallerin modern çağın imkânları içinde birleştirilmesi, fuarların ulusların ekonomilerinde ve uluslararası ekonomik ilişkilerde önemli yer kazanmasına sebep olmuştur.

Almancası ; Messen.
Fransızcası : foires.
İngilizcesi : fairs.