Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GARANTİ DEĞERİ   NEDİR?


Garantili Kredi kapsamında kuruluş tarafından geri ödemenin gerçekleştirilmemesi ihtimaline karşın ve/veya Hazine Yatırım Garantisi altında garanti verilen İdarenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ihtimaline karşın ortaya çıkan riskin değeridir.

İngilizcesi; Security Value