Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GAYRİ KABİLİ KABUL NEDİR?


Keşideci bazı hallerde poliçenin vadeden evvel kabule arz edilmesini istemezse, bunu gerçekleştirmek poliçeye <> deyimini koyması ve bu deyimi taşıyan poliçe.