Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GAYRİ SÂFİ FERDİ GELİRLER NEDİR?


Bir ekonomide elde edilen millî gelirden (belli bir devrede, genellikle bir yılda, yaratılan mal ve hizmetlerin net kıymetinden) şirketlerin dağıtılmayan kârları, kurumlar vergisi, sosyal sigorta ve emeklilik kesintileri çıkarıldıktan ve kalan miktara kamu sektörünün transfer ödemeleri, hükümet tahvillerinin faizleri, şirketlerin birikmiş ihtiyatlarından dağıttıkları kazanç, hükümet transferleri ve özel transferler ilâve edilerek bulunan sonuçtur.

Almancası : persönliches Grosseinkommen.
Fransızcası : revenus personnels bruts.
İngilizcesi : gross personat incomes.
(Bk; Gayri safi millî hasıla, millî gelir).