Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GAYRI SAFİ MİLLİ FAYDA NEDİR?


Sicco Manshott tarafından teklif edilmiştir. Gayrı safi millî hasıla terimini iktisat literatürüne sokan Simon Kuznets'dir. Ancak bu kavramın yanıltıcı karakter taşıdığı, günümüzün iktisatçıları tarafından ileri sürülmektedir. Gayrı safi milli hasılâ istatistiklerinde büyüme belirtisi olarak görünen üretim artışları yanında; çevrenin bozulması, gürültünün artması ve sosyal huzursuzluk mihraklarının doğması ilh.. gibi nedenlerle istatistiklere aksettirilmeyen fayda eksilişleri de olmaktadır. Oysa ki, toplum için önemli olan ve değer ifade eden. gayrı safi millî hasılânın artışından ziyade, iktisadî faaliyet sonucu gerçekleştirilen fayda artışıdır. Sicco Manshott, bu itibarla, gayrı safî millî fayda'nın da ölçülmesini 1972 de istemiştir. Toplumun yaşama kalitesine öncelik tanımak zorunluluğuna işaret etmiştir. Azami üretim yerine faydalı üretime dönük bir gelişme modeli kurmak ihtiyacı üzerinde durmuştur.

Almancası : Bruitosoziatnutzen.
Fransızcası : utilité nationale brüte.
İngilizcesi : gross national utility.
(Bk; Simon Kuznets, Sicco Mansholt. gayrı safi millî hasıla).