Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GAYRI SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH) NEDİR?


Bir memlekette belirli bir dönem (genellikle bir yıl) içinde istihsal edilen mal ve hizmetlerin, üretim araçlarındaki aşınma ve eskimeyi karşılayanlar dahil, katma değerleri toplamı anlamına gelir. Ancak millî gelir istatistiklerinde hesaba katılmayan bazı hizmet ve faydaları GSMH da kapsamaz. İnsanların kendilerine yaptığı hizmetler, ev kadınlarının hizmetleri. dayanıklı tüketim mallarından -meskenler hariç- sağlanan istifadeler bunların başlıcalarıdır.

GSMH aşınma ve eskimeyi kavraması bakımından millî gelirden ayrılır ve bu sonucunun miktarını tahmindeki güçlük dolayısıyla millî gelirden daha sıhhatli bir nicelik teşkil eder. Dolayısıyla çeşitli araştırmalarda millî gelir yerine GSMH göz önünde bulundurulur.

GSMH'nin vasıtalı vergiler indirilmeden evvelki miktarına piyasa fiyatlarına göre. vasıtalı vergiler indirildikten sonraki miktarına faktör fiyatlarına göte denir. Carî ve sabit fiyatlarla GSMH da ayırt edilir. Sonuncu nicelik carî yılın üretim miktarlarına temel kabul edilen bir yılın fiyatlarını uygulamak suretiyle elde edilir. GSMH da zamanla vuku bulan gerçek değişmeleri anlayabilmek için sabit fiyatlara dayanan rakamları esas tutmak gerekir.

Almancası : Bruttonationalprodukt, Bruttosozialprodukt.

Fransızcası : produit national brüt.

İngilizcesi : gross national produet.

(Bk; Millî gelir).