Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GAYRIKABİLİ RÜCU AKREDİTİF NEDİR?


Kararlaştırılan ak­reditif şartlarına tamamen uyulması kaydıyla, be­lirtilen süre içerisinde çekilecek poliçelerin akreditifi açan banka tarafından kabul edilerek ödeneceği hakkında kesin bir taahhüdü kapsayan akreditiftir. Gayrikabili rücu akreditif, bütün ilgililerin yani lehtar, amir ve muhabir bankaların rızaları olmadan iptal edilemez veya değiştirilemez. Bu sebeple gayrikabili rücu bir akreditifin lehtarı, akreditif şartlarını yerine getirdiği takdirde, akreditifin vadesi dahilinde çekeceği poliçenin, akreditifi açan bankaca ödeneceğinden veya kabul olunacağından emin olarak göndereceği malları imal veya tedarike koyulabilir.

Almancası : unwiderrulliches Akkreditıv.
Fransızcası : credit irrivocable.
İngilizcesi : irrevocable credit.
(Bk: akreditif, kabili rücu akreditif).