Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GEÇİCİ BÜTÇE NEDİR?


Geçici bütçeye esas olarak, yıllık normal bütçenin malî yıl başına yetiştirilememesi halinde başvurulur. Aslında bütçenin malî yıl babından önce hazırlanması, görüşülmesi ve onaylanması gerekir. Fakat bazan hazırlıkların gecikmesi yada görüşmelerin uzaması dolayısiyle bütçe mali yıl başına yetişmeyebilir. Geçici bütçeye başvurulmasının en sık rastlanan sebebi bütçenin parlâmentoda reddedilmesidir. Bazı ülkelerde her yıl ve normal usuller dahilinde geçici bütçeye başvurulduğu da vakidir. Meselâ İngiltere'de geçmiş malî yılın kesin sonuçları alınmadan yeni bütçe hazırlanmaz, dolayısıyla yani bütçenin görüşülmesi ve onaylanması ancak yeni malî yıl içinde mümkün olur. Yeni bütçe onaylanıncaya kadar geçen süre içinde geçici bütçeye başvurulur. Fakat İngiltere gibi bir iki ülke dışında geçici bütçeye sadece istisnai durumlarda müracaat edilir. Geçici bütçeye başvurulması halinde çeşitli usuller uygulanabilir. Bunlardan birincisi, geçmiş yıl bütçesinin belirli bir süre için uygulanmasına devam edilmesidir. İkinci usul ise parlamentoya sunulan bütçenin, yenisi hazırlanıp kabul edilince ye kadar, geçici bir süre için uygulanmasıdır. Diğer bir usul de geçici bir süre için belirli bir ödeneğin kabul edilmesidir. Su ödenek götürü bir tutar olabileceği gibi geçmiş yıl bütçesinin belirli bir oranı da olabilir. Geçici bütçe esas olarak bazı önemli sakıncalar taşır. Bunlardan en önemlisi uygulamada doğacak güçlüklerdir; hesap zorlukları ve bazı projelerin gecikmesi gibi. Türkiye'de geçici bütçe birçok defalar uygulanmıştır.

Almancası : vorlâutigâr Haushalt.
Fransızcası : budget provisoire.
İngilizcesi : provisional budget.
(Bk; aylık bütçeler).