Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GEÇİCİ KABUL NEDİR?


Rejiminin uygulandığı mallar gümrükten geçerken, bunlardan alınması gerekli vergiler ertelenir. Bu mallar belirli süre içinde tekrar ihraç edildiğinde, ertelenmiş vergiler iptal edilir.

Geçici kabul'ün iki türü vardır.

Birinci sisteme göre, ithal edilmiş malın ancak kendisi tekrar ihraç olunursa, geçici kabul rejiminden yararlanabilir. Bir başka ülkeden pamuk ipliği, maden cevheri veya kuru meyve getirildiğini ve geçici kabul koşulları içinde memlekete sokulduğunu farzedelim, imalât, triyaj, standardizasyon veya ambalaj sonunda değeri yükselmiş olarak ihraç edilirken, gümrük idaresi bunların bir süre önce geçici olarak kabul edilmiş mallar olmasını arar.

İkinci sisteme göre, ihraç edilen malın veya bu mal içindeki ham maddenin sadece geçici kabulden yararlanarak sokulmuş maddeler cinsinden ve onlarla aynı değerde olması yeterli sayılır. Meselâ A memleketindeki bir otomobil fabrikasının 1 milyon dolarlık cam ithal ettiğini ve bu camları iç piyasaya sattığı otomobillere kullandığını farzedelim. Buna karşılık ihraç ettiği otomobillere 1 milyon dolarlık yerli cam takması dahi, geçici kabul rejiminden yararlanmasına yeterlidir.

İkinci sistemin dünyadaki en geniş uygulama konusu, rafinerilerde işlenmek üzere ithal edilen ham petroldür.

Almancası : Zulassung unter Zollverschluss.

Fransızcası : admission temporaire.

İngilizcesi : admission under bond, temporary admission.

(Bk; gümrük rejimleri, dravvback, transit, gümrük vergileri, ihracatta vergi iadesi).