Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GEÇİCİ ÖDENEK NEDİR?


Yıllık bütçenin herhangi bir sebeple zamanında çıkmaması halinde, kamu işlerinin aksamamasını sağlamak gayesiyle hükümete zamanla sınırlı olarak verilen harcama yetkisidir. Bu zaman bir ay veya daha uzun süreli olduğu takdirde, genellikle aylık bütçe yahut geçici bütçe tâbirleri kullanılır. Buna göre geçici ödenek esas itibariyle, bir aydan kısa dönemler için kabul edilen bütçelere verilen isimden ibarettir. Çok kısa dönemlerle sınırlandırıldığı için, geçici ödeneklerde genellikle, yıllık bütçelerde harcamalar için uygulanan ayrıntılı dağıtma (bölme) yapılmamakta, ödenek topluca verilerek dağıtımı hükümete bırakılmaktadır. Bu hal, geçici ödeneklerin parlamento tarafından kontrol edilmesi imkânını çok azaltmaktadır.

Almancası : provisorische Haushattsmittel.
Fransızcası : crédit provisoire.
İngilizcesi : temporary appropriations.
(Bk; Aylık bütçe, bütçe, geçici bütçe).