Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GELİR NEDİR?


Faktörler hasılâsındaki paylarına karşılık ekonomi süjelerinin gelirlerine belirli bir süre içindeki az çok düzenli nakit veya aynî değer akımıdır.

Faktörlerden herbirinin geliri, ayrı bir terimle ifade edilebilir. Ücret, kâr, faiz ve rant; faktörlerin sağladıkları gelirlerdir.

Gelirler nominal ve reel olarak hesaplanabilir. Nominal gelirin hesaplanmasında, kıymet ölçüsü para'dır. Reel gelirin hesaplanmasında, kıymet ölçüsü olarak mal değeri alınır. Reel gelir, tahlillerde genellikle nominal geliri fiyat indekslerine bölmek suretiyle hesaplanmaktadır.

Gelir, brüt veya net olarak ifade edilebilir. Brüt gelir, faktör hasılâsından ekonomi süjesi lehine kesintilerden önce tahakkuk eden miktardır. Brüt gelirden vasıtasız vergiler ve parafiskal şarjlara ilişkin kesintiler indirildikten sonra kalan miktar, net gelir yahut safi gelirdir.

Almancası : Emkommen.

Fransızcası : revenu.

İngilizcesi : income.

(Bk; Gayrı safi gelir, safi gelir, millî gelir, gelir dağılımı, Gelir Teorisi, gelir akımı).