Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GENEL DURUM RAPORU NEDİR?


Genel Durum Raporu; Kurul Başkanınca veya Kontrolörlerce gerekli görüldüğü hallerde, teftiş sonucu hakkında Müsteşarlığa özet bilgi vermek, teftiş ve soruşturma görevleriyle ilgili iyileştirici, yol gösterici yada Mevzuat düzenlemesine ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla düzenlenen raporlardır.
İngilizcesi; General Situation Report