Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GENEL İSTİHLAK VERGİSİ NEDİR?


Özel tüketim vergisi dışında kalan, yasalarda teker teker belirtilmeyen vergilerdir. Tüketim ürünlerinden alınır. Vergi konusu soyut bir genelleme ile ifade edilir. Örneğin, “Her türlü mal ve teslimleri ile hizmet ve ithalattan vergisi alınır” ifadesi genel istihlak vergisi kapsamına girer. Tüketim tipi Katma Değer Vergisi ile genel perakende satış vergisinin özdeş olmaları tipik bir örnektir. Tüketimden vergi almak, ödeme iktidarlarına sahip olan vergiyi toplamayı gösterir. Tüketim vergileri olarak bu vergi nispi fiyatlar yoluyla kaynak dağılımının düzenlenmesi için de kullanılır. Tüketimi istenmeyen malların, üretimlerinin azaltılması amacıyla yüksek oranlı vergi konabilir. Üretim sürecinin çeşitleri yüzünden farklı isimlerde istihlak vergisi vardır.

Almancası : allgemeine Verbrauchsteuer.

Fransızcası : impât général sur la consommation.

İngilizcesi : general tax on consumption. excise tax.

(Bk; istihlâk vergileri),