Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GEOPOLİTİK NEDİR?


Dünya politikasını coğrafya koşulları­na göre ayarlamağı hedef tutan bilim dalıdır.

Bu bilim dalının kurucusu ve başlıca temsilcisi, Prof. Karl Haushofer'dir.

Nasyonal Sosyalizm, geopolitik prensiplerini ve Kari Haushofer'ın teorilerini izlediği emperyalizm politikasına gerekçe olarak kullanmıştır.

Almancası : Geopolitik.

Fransızcası : géopolitigue.

İngilizcesi : geopolitics.

(Bk; Kari Haushofer, Hayat Sahası Teorisi, Nas­yonal Sosyalizm).