Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GİFFEN ÇELİŞMESİ NEDİR?


Bir fiyat artışının, genel kural aksine, mal talebini artırmasını ifade eder. İngiliz iktisatçısı Robert Giffen ücretleri düşük İrlandalı işçilerin ekmek fiyatlarının yükselmesi karşısındaki davranışlarını gözlemleyerek şöhretli ve çarpıcı bir biçimde şu yargıya varmıştı: Ekmek pahalılaştıkça daha fazla tüketilir Belirli gelir karşısında, hayat için zorunlu ekmek'ten vazgeçemeyen işçiler, fiyat yükselmesi sonucunda diğer gıda maddelerinin tüketimini ve ihtiyaçlarını daha fazla ekmek alarak gidermek yolunu tercih etmekte ve böylece, kendi özelliği içinde, adeta bir tersine ikame ve tersine elâstiklik tesiri kendini göstermektedir.

Almancası : Giffen - Paradox.
Fransızcası : Paradoxe de Giffen.
İngilizcesi : Giffen paradox.
(Bk; Giffen, aşağı mallar, Simon Gray).