Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GREV YASAKLARI NEDİR?


1982 tarihli Anayasa 54. maddesinde iyi niyet kurallarına aykırı ve siyasi amaçlı lokavtlarla, genel ve dayanışma lokavtlarını yasakladıktan sonra; 1983 tarih ve 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu grev yasaklarını ayrıntılı bir biçimde düzenlemiş ve bunları tek tek belirlemiştir. Kanunun 29. maddesi görevin yasak olduğu işleri saymıştır. Buna göre:

1) Can ve mal kurtarma işlerinde,

2) Cenaze ve tekfin işlerinde,

3) Su, elektrik, havagazı, kömür, tabii gaz ve petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı işlerinde,

4) Banka ve noterlik hizmetlerinde,

5) Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye, temizlik işleri ile şehir içi deniz, kara ve demiryolu ve diğer raylı toplu ulaştırma hizmetlerinde grev yapılamaz.

Aynı kanunun 30. maddesi de grevin yasak olduğu yerleri düzenlemektedir. 30. maddeye göre:

1) ilaç imal eden işyerleri hariç olmak üzere, aşı ve serum üreten kurumlarla, hastane, klinik, sanatoryum, prevantoryum, dispanser ve eczane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde,

2) Eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk bakım yerlerinde ve huzurevlerinde,

3) Mezarlıklarda,

4) Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca doğrudan işletilen işyerlerinde grev yasaktır.

Kanunun 31. maddesi de geçici yasaklar başlığı altında grevin geçici olarak yasaklanabileceği durumları belirlemektedir. 31. madde uyarınca, savaş halinde, genel veya kısmi seferberlik süresince grev ve lokavt yapılamaz. Yangın, su baskını, toprak veya çığ kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve genel hayatı felce uğratan felaket hallerinde Bakanlar Kurulu, bu hallerin meydana geldiği yerlere tek başına sahip olduğu ve bu hallerin devamı süresince, yürürlükte kalmak üzere, gerekli gördüğü işyerleri veya işkollarında grevin yasaklandığına dair karar alabilir. Yasağın kaldırılması da aynı usule tabidir. Ayrıca başladığı yolculuğa yurt içindeki varış mahallerinde bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarında da grev yapılamaz. Bütün bunların dışında olağanüstü haller ile sıkıyönetim halinde, olağanüstü haller ve sıkıyönetim yasalarındaki grevin yasaklanmasına ilişkin, hükümler ayrıca uygulama alanı bulmaktadır.