Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİ NEDİR?


Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya beyannamenin iptal edilmesini veya eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya imhasını veya müsadere edilmesidir.