Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HACİZ NEDİR?


Bir alacağın önceden resmi yollardan istenmesi sonuçsuz kalması halinde kanuni haciz şartları dahilinde borçlu kişinin, taşınan ve taşınmaz mallarıyla üçüncü şahıslarda olan alacak ve haklarının alacaklı lehine, alacağına yetecek kadarının yetkili memur tarafından alınarak idari veya adli mercilere bırakılması.