Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAK-İŞ KONFEDERASYONU NEDİR?


22 Ekim 1976 yılında kuruldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bir tepki olarak kuruldu. Bünyesinde 6 sendika ve 200 bin üyesi vardır. Öz Gıda-İş, Öz - İplik İş, Öz-Demir İş, Öz-Ağaç İş, Hizmet iş ve Halk Tarım İş sendikalarında oluşan Halk-İş Konfederasyonu, 12 temel prensipten hareket eder. Ana sözleşmesinde de yer alan bu prensipler arasında en önemlisi, "Ezilen ve ezenin olmadığı bir Türkiye" maddesidir. 12 Eylül 1980 yılından sonra ilk KİT grevini 1985 yılında Testaş'la başlatan Hak-İş'in Başkanı Necati Çelik'tir. Kurucu Başkanı ise Mustafa Taşer'dir. Yine 12 Eylül sonrası sendikacılar olarak ilk açlık grevini Hak-İş yapmıştır. İlk Kapıcı ve Kaloferciler grevini de bu konfederasyon başlatmıştır.