Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAKİM DURUMUN BAŞKA BİR PAZARDA KÖTÜYE KULLANILMASI NEDİR?


Bir pazarda hakim durumda olan bir girişimin bu gücünü başka bir pazarda kötüye kullanmasıdır. Buradaki önemli bir nokt, hakim durumda olunan pazar ile kötüye kullanma eyleminin gerçekleştiği pazarların bibiri ile bağlantılı olmasıdır. Örneğin Avrupa Komisyonu Kodak firmasının üretmiş olduğu ve teknolojik bakımdan üstün bir filmi sadece kendi makinelerine uyacak şekilde imal etmesini, film pazarındaki hakim durumunu makine pazarında kötüye kullandığı şeklinde yorumlanmıştır.