Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAKSIZ İNKİSAP NEDİR?


Haklı bir sebeb olmaksızın başkasının zararına mal iktisap (kazanma, edinme) eden kimse onu iadeye mecburdur.