Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAKSIZ REKABET NEDİR?


Bir tacirin, başka bir tacirin haklı olarak kullandığı isim ve alametlerle karışıklığa meydan verebilecek surette isim ve alamet kullanması, mal satabilecek için hile ve desise yoluna sapması, aynı malı satan bir tacirin malını yalan yere kötülemesi, kendisinde olmayan şahadename ve madalyalardan bahsederek kendisini o işin tek ehli gibi göstermesi, başka bir tacirin işçi ve memurlarını para ile kandırarak müşterilerini kendisine celbetmesi gibi işlemler. Kanuni ifadesiyle, aldatıcı hareket veya güzel niyet kurallarına aykırı diğer suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimali.