Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HALK BANKASI NEDİR?


Esnaf, küçük sanat erbabı ve küçük sanayicilerin mesleki kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1933 yılında kabul edilen 2284 sayılı kanuna dayanarak 1938 yılında 3 milyon lira sermaye ile merkezi Ankara'da olmak üzere Anonim şirket şeklinde kurulmuştur. 2284 sayılı kanuna göre Halk Bankası şube açmayacak buna karşılık gerekli yerlerde mevduat kabul etmek üzee Halk Sandıkları namı altında anonim şirket halinde kredi müesseseleri teşkil edebilecekti. Ancak 1963 yılında kabul olunan 358 sayılı kanun ile Ankara, İstanbul ve İzmir Halk Sandıkları ve Ajansları Türkiye Halk Bankasının Şubeleri haline getirilmiştir. Türkiye Halk Bankası, 1964 yılında kabul edilen 440 sayılı kanun ile İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmiştir. Bankanın nominal sermayesi 1969 yılında bir milyar liraya çıkarılmıştır. Sermayesinin yüzde yetmiş sekizi Maliye Bakanlığına, yüzde onu belediyelere ve geri kalanı da bankalar ve diğer eşhasa aittir. Banka, öz kaynakları ile mevduatından başka idaresi kendisine verilen fonları, küçük sanatkar, küçük sanayici ve el sanatları teşebbüsleriyle esnafın üretimle ilgili kredi ihtiyaçlarına tahsis etmektedir. Bankaya 1992 yılında bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş. (Töbank), borç, alacak, mevduat ve taahhütleriyle de 1993 yılında Sümerbank ve 1998 yılında Etibank devredilmiştir. Bankaya her katılım var olan yapının daha da zenginleşmesine ve güçlenmesine katkı sağlamıştır. Halkbank, 2000 yılına gelindiğinde, kamu bankalarının; çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılanmaya girmiştir. 4603 sayılı, “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun” ile kamu bankaları Anonim Şirket statüsüne sokulmuş ve kamu hukuku statüsünden özel hukuk statüsüne geçiş sağlanmış, atanan yönetim yerine seçilen yönetim ilkesi benimsenmiştir. 4603 sayılı Kanun, 20.06.2001 tarihinde kabul edilen 4684 sayılı Kanun ile revize edilmiş ve bu iki yasal düzenleme ile yeniden yapılandırma süresi içerisinde, Türkiye Emlak Bankası'nın tasfiyesi ve birleştirilmesi, görev zararlarının tasfiyesi ve kamu bankalarına ortak yönetim kurulu atanması konuları karara bağlanmıştır.