Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HALSEY ÜCRET SİSTEMİ NEDİR?


Bu sistemde her işin yapılabilmesi için gerekli olan süre tespit edilir.Eğer personel belirli bir işi,belirlenmiş olan standarda uygun bir sürede bitiyorsa saat başına tespit edilmiş bir kök ücrete hak kazanır.Bunun yanı sıra aynı personel belirli bir işi belirlenmiş olan standart süreden daha kısa zamanda yaparsa kök ücrete ek olarak önceden belirlenmiş olan prime hak kazanır ve personele tasarruf ettiği zamanın üçtü biri tutarında prim verilir. Halsey ücret düzeyinde genellikle %50 oranı personele prim olarak verilirken aşağıdaki formül kullanılır. Sh=Sa+So(T-t)/2t Sh:saat başına ödenen halsey ücreti So:saat başına ödenen teml ücret T:standrat zaman T:kullanılan zaman