Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAMİLE MUHARRER SENETLER NEDİR?


Senedin teslimi ile devredilebilen hakları temsil eden kıymetli evrak. Senet kimde ise hak sahibi odur. Senetin metin veya şeklinden, hamili kim ise o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamiline yazılı senet sayılır. (T.T.K. Mad. 570.).