Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAMİSH JİDDİYA NEDİR?


Bir alım sözüne karşılık gösterilen teminattır. Eğer alıcı satın almaktan vazgeçerse satıcı fiili hasarı için tazminat talep edebilir, eğer teminat yüksekse alıcı bir kısmını geri alır, eğer fiili hasar daha fazla ise satıcı teminatın üzerinde ek bir tazminat talep edebilir.