Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAMULE SENEDİ NEDİR?


Bu senede taşıma senedi veya nakliye senedi de denilmektedir. Eşya naklinde, taşıyıcının talebi halinde eşyayı gönderen tarafından Ticaret Kanununda yazılı şekilde iki nüsha gönderen tarafından imza edilerek taşıyıcıya verilir ve taşıma esnasında eşya ile birlikte sevk olunur. Diğer nüshası ise taşıyıcı tarafından imza edilerek gönderene geri verilir. Hamule senedi emre veya hamile yazılı ise taşıyıcının imzaladığı nüshanın cirosu ve teslimi eşyanın mülkiyetini nakleder.

Almancası : Frachtbrief 
Fransızcası: lettre de voiture.
İngilizcesi : bill of carriage