Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAMULE SENEDİ NEDİR?


Demiryolu ile yapılan taşımada malın cins ve miktarını ambalajın şekil ve özelliğini, gönderen ve gönderilenin isim ve adresini, nakliye ücretini, bunun ödenmiş olup olmadığını, kararlaştırılmış diğer konuları gösteren ve eşya gönderen ile demiryolu işletmesi arasında imzalanan bir nakliye sözleşmesidir.