Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HARCAMA BİLDİRİMİ NEDİR?


İkraz/kredi anlaşmasında belirtilen şekilde açılan özel hesaba Dünya Bankası tarafından avans şeklinde aktarım yapılmaktadır. Aktarılan bu avanstan yapılan kullanımlar Dünya Bankasına müracaat edilmek suretiyle kapatılmakta (replenishment yapılarak) ve kapatılan tutar kadar kaynak özel hesaba yeniden aktarılmaktadır. Bu yöntemin Özet Tablosu yönteminden farkı kullanımların dayanağını teşkil eden belgelerin Dünya Bankasına gönderilmeyip denetim için Hazine Kontrolörlerine ibraz edilmek üzere yürütücü kuruluş tarafından saklanmasıdır.

İngilizcesi; Statement of Expenditure