Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HARP SİGORTASI NEDİR?


Harpten doğan zararların onarımı ve karşılanması amacıyla bazı belirli harp risklerine yani harp esnasında harp sahasında doğabilecek risklere karşı yapılan sigorta.