Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAZİNE TAAHHÜTLERİ NEDİR?


Hazinenin, ya bizzat kendisinin veya başka devlet kuruluşlarının para ihtiyacını karşılamak amacıyla tahvil çıkarması.