Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HAZİRUN CETVELİ NEDİR?


Anonim şirketlerde genel kuralda görüşmelere başlanabilmesi için öncelikle toplantı nisabının bulunduğunun anlaşılması gerekir. Bu amaçla genel kurul toplantısı başkanı toplantıyı açar ve toplantı yetersayısı olup olmadığını, yoklama yaparak ve hazirun cetvelini kontrol ederek tespit eder.