Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HESAP VERME SORUMLULUĞU NEDİR?


Kamu kaynaklarının yönetimi ile görevli kişi veya kurumların, bu kaynaklara ilişkin mali, idari ve program sorumlulukları nedeniyle hesap verme durumunda bulunmaları ve sorumluluğu yükleyenlere rapor verme zorunluluklarıdır.

İngilizcesi; Accountability